Vad är Ikram Net?

 

Produkterna av första nödvändighet är en rättighet för varje människa. Från denna medvetenhet föds Ikram Net-projektet, ett solidaritetsnätverk av affärer som samarbetar vid leverans av mat, kläder, medicinering eller hygienprodukter till dem som är i svårigheter, antingen på grund av en nödsituation eller på grund av villkoren för ogynnsamt liv. Begreppet solidaritet är en del av den mänskliga naturen, varför Ikram Net inte är ansluten till någon politisk, religiös eller social ström. I en värld mättad med avsikter och ord är det som behövs åtgärd. Vi är inte ett företag, inte en icke-statlig organisation eller en förening som ber om donationer. Ikram Net är ett initiativ som syftar till att öka solidariteten mellan människor på ett enkelt sätt.

 

Hur arbetar Ikram Net?

Formeln är väldigt enkel: efter konsumtion eller inköp i affären betalar den som vill samarbeta vissa förbrukningsvaror hos den anläggningen, eller lämnar lite pengar på konto, så att en annan person i svårigheter kan konsumera eller gör sitt köp gratis. På så sätt fungerar handel som en "solidarisk länk" mellan det ena och det andra. Under inga omständigheter ska köpmannen donera de pengar han har fått som bidrag, eftersom solidaritetsbegreppet Ikram Net endast grundar sig på leverans av förbrukningsvaror som finns i affären. Ikram Net kommer aldrig att samla pengar från vilken plats som helst: varje butik hanterar samarbetet mottaget självständigt. Stödet från handeln är föremål för pengarna i de samarbeten som existerar just nu.

 

Varför använda Ikram Net?

 

Medan det vanliga är att visa solidaritet med andra utan att behöva delta i ett kollektivt projekt, finns det en logisk anledning till användningen av ett märke: Ikram Net-logotypen tjänar så att givare och behövande kan känna igen vilka solidaritetsföretag som är. De anläggningar som är knutna till Ikram Net har ett märke i form av ett klistermärke som placeras i två synliga handelsplatser: en på utsidan av lokalerna och en annan i kassan.

 

Ska jag registrera någonstans för att samarbeta med Ikram Net?

 

Ikram Net är ett solidaritetsnätverk som inte kräver registrering eller anslutning av något slag. En anläggning kan fritt följa den. Vi begär dock att du kontaktar oss via telefon eller e-post så att vi kan inkludera ditt företags namn och adress i listan över solidaritetsorganisationer som visas på vår hemsida. På så sätt underlättar vi att givare och behövande kan gå till din butik.

 

Tack så mycket.

Download: